Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Podszyła się pod Miss Polonię potem uciekła z koroną

Gazeta Toruńska, 30 września 1990 roku Gdzie jest korona – wiele osób zadawało sobie to pytanie...