Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Miss Buszu

„Szpilki” Warszawa, 09 kwietnia 1987 roku. Miss Buszu Świadectwem prawdziwości poglądu, że idzie...